Privacyverklaring website

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers, ouders/verzorgers en leerlingen, gaan hier zorgvuldig mee om en houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Door onze website te gebruiken, ons uw (persoons)gegevens te verstrekken, een aanvraag te doen en/of contact met ons op te nemen, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens deze privacyverklaring gebruiken.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken uw (persoons)gegevens, klik- en zoekgegevens (zie cookiebeleid) voor het verzamelen van anonieme gegevens om het functioneren van onze website te verbeteren ten dienste van u als bezoeker. Deze gegevens kunnen uiteindelijk tot uw naam, adresgegevens of e-mailadres leiden. Wij gebruiken uw anonieme gegevens echter alleen voor de doeleinden die van toepassing zijn om u van dienst te zijn en met u te corresponderen, nadat u zelf contact met ons heeft opgenomen en/of uw gegevens aan ons heeft doorgegeven.

Vastlegging van gegevens
Wij leggen uw gegevens alleen vast als dat nodig is voor wettelijke en administratieve doeleinden, om u te informeren over onze stichting en diensten, om uw verzoek uit te voeren of onze stichtingactiviteiten te kunnen verrichten. Hierbij gaan wij discreet om met uw gegevens en verstrekken wij deze niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk vereist is of u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor deze doelen, zoals vanwege wettelijke en/of administratieve bewaarplicht. Dit doen wij in een beveiligde omgeving.

Wilt u uw gegevens wijzigen? Stuur dan een e-mail naar info@stichtingfloreo.nl.

Wijzigingen
Stichting Floréo heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en deze aan te passen voor wettelijke doeleinden.

Sponsor van: