Update: 15-03-2020, 20.42 uur

Naar aanleiding van de persconferentie van minister Slob en minister Bruins van vandaag (15 maart 2020, 17.30 uur), is besloten de scholen te sluiten met ingang van maandag 16 maart. Deze sluiting geldt voorlopig t/m 6 april.

Vooruitlopend op dit besluit hebben de gezamenlijke schoolbesturen van het primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en de gemeenten op Voorne-Putten vanmiddag afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn onder regie van de gemeenten afspraken gemaakt over de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Opvang

Wij geven gehoor aan de oproep van de minister om de school open te houden voor ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen, die op geen andere manier opvang hebben. Wij houden ons hierbij aan het overzicht van cruciale beroepen zoals dat door de overheid is opgesteld, zie ook:

Meer informatie Rijksoverheid cruciale beroepsgroepen

Ouders kunnen zich hiervoor richten tot de schooldirecteur of locatieleider en via e-mail doorgeven of zij tot deze categorie behoren. De school zal de opvang dan voor hen verzorgen.

Onderwijs op afstand

De schoolteams zullen in de komende dagen de mogelijkheden bekijken van vormen van onderwijs op afstand. Vanwege het feit dat zaken anders en zo mogelijk (online) ingericht moeten worden, is hier tijd voor nodig. Onze medewerkers die niet ziek zijn, gaan morgen gewoon naar hun werk toe. Zij verzorgen bovengenoemde opvang en gaan daarnaast aan de slag met onderwijs voor de kinderen die thuis zijn. In de loop van de week verwachten de scholen hierover meer te kunnen vertellen. Wij vragen ouders om medewerking bij thuisopdrachten.

Volgen richtlijnen Rijksoverheid

Het sluiten van onze scholen is een verregaande maatregel waar wij in Nederland nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Voor ons allemaal is dit een onwerkelijke situatie die vraagt om moeilijke beslissingen,  maar we blijven onverminderd de richtlijnen volgen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD en veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op de scholen hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot hygiëne en het houden van afstand tot elkaar.

Mocht de situatie wijzigen, dan zullen wij onze achterban daarover informeren en onze website bijwerken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.