Partners en samenwerking

Pabo

Stichting Floréo is onderdeel van het convenant, zoals dat is afgesloten met Thomas More Hogeschool. Andere deelnemende besturen zijn: RVKO (Rotterdam e.o.). Laurentiusstichting (Delft e.o.). SKOP (Pijnacker), de Groeiling (Gouda e.o), WSKO (het Westland) en SIKO (Schiedam/ Vlaardingen)

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis – Onderwijs dat past

Stichting Floréo vormt samen met de andere besturen het bestuur van het samenwerkingsverband. Namens de scholen in Brielle en Hellevoetsluis in WSNS 2808 en namens de scholen in Maassluis in WSNS PO2807.

Coöperatie Kleine Schoolbesturen

Stichting Floréo is aangesloten bij de Coöperatie Kleine Schoolbesturen, die ons bestuur vertegenwoordigt in de PO-raad.

 

Postadres

Postbus 297, 3140 AG Maassluis
E-mail: 
info@stichtingfloreo.nl

Bezoekadres:

Dr. Jan Schoutenlaan 3,
3145 SX Maassluis
Telefoon:
06-51556901 (Harry Timmermans)
06-47476858 (Thera Schouten)

Klachtenregeling

Niet eens met een bepaalde gang van zaken? Download hier ons klachtenreglement .
Sponsor 2015